Lê Bí Bo

Cập nhật ngày: 21/10/2021


TS. Lê Bí Bo
Giám đốc Trung tâm
Email: l.bbo@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Thực trạng bán hàng đa cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh, số 1 (286) – 2016, Tạp chí dân chủ và pháp luật, trang 34.
2. Hoàn thiện pháp luật nhằm quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng đa cấp, số 4 (289) – 2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, trang 28.
3. Thực trạng công tác quản lý sinh viên tại Học viện Cán bộ thành phố, đề tài cấp sơ sở, năm 2018.
4. Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân các cấp từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp Học viện, năm 2020.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tp.HCM năm 2017 -2019 (Quyết định số 4292/QĐ-UBNDTP ngày 14/10/2019).
- Gương điển hình tiên cấp Học viện giai đoạn 2015 – 2020 (Quyết định số 343/QĐ-HVCB ngày 28/4/2020).
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Năm học 2017 – 2018 (Quyết định số 953/QĐ–HVCB ngày 22/8/2018); Năm học 2018 – 2019 (Quyết định số 1010/QĐ–HVCB ngày 09/9/2019)
- Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ: Năm học 2019 – 2020 (Quyết định số 983/QĐ–HVCB ngày 27/8/2020.
- Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi năm 2011.

Bản in