Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2, niên học 2017-2022

Cập nhật ngày: 16/11/2021

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2, niên học 2017-2022

Bản in
Tập tin đính kèm