Một số lưu ý về cách chuyển dịch đại từ xưng hô giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong phạm vi so sánh đối chiếu giữa hai ngôn ngữ (ThS. Ngô Thị Thu Hiền)

Cập nhật ngày: 18/11/2021

Các bài viết khác