Khoa Quản lý hành chính

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa
+ Tiếng Việt: Khoa Quản lý hành chính
+ Tiếng Anh: FACULTY OF PUBLIC ADMINISTRATION

1.2. Thông tin liên hệ
+ Email: khoaqlhc@hcmca.edu.vn
+ Điện thoại: 028.38412405-149; 028.22437833

2. Giới thiệu về Khoa Quản lý hành chính

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Quản lý hành chính được thành lập năm 2014 trên cơ sở Khoa Quản lý nhà nước của Trường Cán bộ Thành phố trước đây. Khoa có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
(1) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.
(2) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo theo chức danh; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho công chức cấp xã theo Chương trình 1600…
(3) Đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước; tham gia giảng dạy một số học phần trong chương trình cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành Chính trị học và ngành Luật. Hiện Khoa đang triển khai Đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học ngành Quản lý công.
(4) Nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và giảng dạy chương trình cử nhân.

2.2. Thành tích Khoa đã đạt được
Khoa Quản lý hành chính đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ngoài ra, hằng năm, Khoa đều có giảng viên được công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi của Học viện và trong năm 2021, Khoa có 01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi toàn quốc.

2.3. Cơ cấu tổ chức
Khoa hiện có 15 giảng viên, 01 trợ giảng tập sự và 01 thư ký Khoa.
Trong đó:
- Trưởng khoa: TS. Phan Hải Hồ
- Phó Trưởng khoa:
+ TS. Lê Thị Linh Trang
+ ThS. Nguyễn Xuân Cương
+ ThS. Nguyễn Thị Bưởi

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa

.

TS. Phan Hải Hồ - Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Xuân Cương - Phó Trưởng khoa

TS. Lê Thị Linh Trang - Phó Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Bưởi - Phó Trưởng khoa

.

3.2. Giảng viên

.

TS. Bùi Hồng Quân

ThS. Hà Thị Liên

ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

ThS. Mai Thị Kim Oanh

ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ

ThS. Nguyễn Thu Hà

ThS. Đậu Ngọc Linh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Từ Minh Thuận

ThS. Nguyễn Thu Hà

CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trợ giảng tập sự

.

3.3. Thư ký Khoa

.

CN. Nguyễn Phan Huỳnh Châu

.

4. Đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Chương trình đào tạo
- Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.
- Đào tạo cử nhân hệ đại học chính quy ngành Quản lý nhà nước.
- Hiện Khoa đang triển khai Đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học ngành Quản lý công.

4.2. Chương trình bồi dưỡng
- Chuyên viên.
- Chuyên viên chính.
- Lãnh đạo cấp phòng.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã.
- Các chức danh công chức cấp xã.
- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý và đào tạo theo chức danh.
- Bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức theo đơn đặt hàng.
- Đào tạo, bồi dưỡng khác theo nhu cầu của xã hội, cụ thể như: trung cấp văn thư - lưu trữ; nghiệp vụ soạn thảo văn bản, nghiệp vụ quản lý văn bản và lập hồ sơ.

5. Nghiên cứu khoa học
- Trong mỗi năm học, Khoa đều có 02 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó ít nhất 01 đề tài đạt loại khá.
- Các giảng viên đều tích cực viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí cũng như tham luận cho các tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Khi triển khai đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý nhà nước, tất cả các giảng viên đều tích cực tham gia xây dựng đề cương chi tiết và tài liệu học tập cho các học phần trong chương trình đào tạo.
- Trong năm 2021, Khoa đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học về “Rà soát, cập nhật, đổi mới Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” với hơn 15 bài tham luận và ý kiến đóng góp của các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên.

Bản in