Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) quận Phú Nhuận

Cập nhật ngày: 03/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Phú Nhuận, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Phú Nhuận.

   Tham dự Lễ khai giảng có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; TS. Phan Hải Hồ - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ; đồng chí Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; đồng chí Nguyễn Thành Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Trần Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các đơn vị tham gia lớp học. Lớp học 04 ngày từ ngày 01/11/2022 tại Trung tâm Chính trị quận Phú Nhuận.

   Sau Lễ khai giảng, lớp học chuyên đề “Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương” do TS. Phan Hải Hồ - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ trình bày.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Toàn cảnh Lễ khai giảng

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

 

Bản in
Các bài viết khác