Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 10/05/2021
Chiều ngày 18 tháng 01 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện Cán bộ.

Báo cáo viên là đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày về những thành công của Đại hội và nội dung chính của 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở 3 đột phá cho cả nước mà Đảng đã xác định 10 năm qua và để phù hợp với đặc điểm là trung tâm kinh tế (công nghiệp, dịch vụ) lớn nhất của cả nước, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố giai đoạn 2020 – 2030 tầm nhìn đến 2045 với 51 đề án, chương trình thành phần.

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị


Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in
Các bài viết khác