Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 29/10/2021
Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”, lúc 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ bằng hình thức trực tuyến.

   Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án 587; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; TS. Ngô Ngân Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Đề án 587;

   Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ, cùng Ban Tổ chức lớp học và 56 học viên tham gia lớp học đến từ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các Trường chính trị tỉnh Bình Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước.

   Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc khẳng định: bồi dưỡng kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ được Học viện và các trường chính trị tỉnh thường xuyên quan tâm và tổ chức nghiên cứu tìm hiểu trong nhiều năm qua nhằm trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để nắm bắt được cốt lõi của các tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Lớp học là dịp để các đồng chí học viên tập trung cao hơn về thời gian, trí tuệ để nghiên cứu kiến thức gốc kinh điển trong các tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh do các giáo sư, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi. Đồng thời, làm sáng tỏ hơn đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước ta là kết quả sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lịch sử đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.

   Để lớp bồi dưỡng đạt mục tiêu đề ra, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu 56 đồng chí học viên tập trung học tập nghiêm túc, dành trọn vẹn ngày thứ Bảy, Chủ nhật để nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, trao đổi, thảo luận và viết tiểu luận nhằm tìm hiểu các giá trị bền vững cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời mong muốn các đồng chí học viên có những bài viết làm sáng rõ hơn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chống những quan điểm sai trái, thù địch.

   Phát biểu tại buổi lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát chia sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của C. Mác - Ăng ghen, V.I. Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thấu hiểu nguồn gốc, bối cảnh ra đời, quan điểm và phương pháp luận khoa học đã trở thành nền tảng lý luận cho các đường lối, chủ trương của Đảng ta, được vận dụng sáng tạo vào cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử cụ thể, rất có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực và chất lượng giảng dạy của giảng viên các trường chính trị. PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cố gắng sắp xếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Cán bộ Thành phố và giảng viên các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ để lớp học sớm được tiến hành trong hoàn cảnh đặc biệt, vừa chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

   Lớp học bằng hình thức trực tuyến các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần. Nội dung học 05 học phần: Nghiên cứu các tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen; nghiên cứu các tác phẩm của V.I.Lênin; nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chí Minh; nghiên cứu các tác phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu các chuyên đề bổ trợ.

   Sau lễ Khai giảng lớp học chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu các tác phẩm kinh điển” do PGS.TS. Đặng Quang Định - Viện Trưởng Viện Triết học trình bày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại lễ Khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án 587
tại lễ Khai giảng (hình phải)

Ban Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ Khai giảng

Lễ Khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác