Học viện Cán bộ Thành phố sinh hoạt chào cờ đầu tháng 6 năm 2022

Cập nhật ngày: 06/06/2022
Trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tháng 6 được Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn chúc mừng các công đoàn viên có ngày sinh trong tháng 6;

Công bố và trao quyết định của Giám đốc Học viện về thành lập Bộ môn trực thuộc khoa và bổ nhiệm Trưởng Bộ môn:

- Thành lập Bộ môn Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Bộ môn Công tác xã hội thuộc Khoa Xây dựng Đảng; bổ nhiệm ông Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Toàn Thắng - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng giữ chức Trưởng bộ môn Công tác xã hội;

- Thành lập Bộ môn Chính trị học thuộc Khoa Lý luận cơ sở, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tú - Giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở giữ chức Trưởng bộ môn Chính trị học;

- Thành lập Bộ môn Luật và Bộ môn Quản lý nhà nước thuộc Khoa Nhà nước và pháp luật; bổ nhiệm ông Trần Tuấn Duy - Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Luật; bổ nhiệm bà Trần Hoàng Hạnh, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước;

   Ban Giám đốc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức 02 kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

   Ban Giám đốc chúc mừng viên chức bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

   Tham dự sinh hoạt có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Học viện Cán bộ.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu định hướng kế hoạch hoạt động trong tháng 6

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao quyết định thành lập các bộ môn cho các đồng chí trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát và TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định và tặng hoa cho các Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát và TS. Bùi Thị Ngọc Trang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức 02 kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát tặng hoa chúc mừng tân thạc sĩ

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát và TS. Bùi Thị Ngọc Trang tặng hoa viên chức có ngày sinh trong tháng 6

Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in