Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn hướng dẫn sử dụng Thư viện cho sinh viên chính quy Khóa 6

Cập nhật ngày: 01/05/2022
Nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo và triển khai sử dụng các tiện ích dành cho sinh viên, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ các nội quy quy định tại Thư viện, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu đã tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng Thư viện cho toàn thể sinh viên Khóa 6. Chương trình tập huấn kéo dài từ ngày 27 tháng 4 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022 với sự tham gia của gần 500 sinh viên Học viện.

   Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu tổng quan về Thư viện và chính sách phục vụ độc giả dành riêng cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu điện tử; tài liệu bản in; sử dụng cổng tra cứu tập trung… các loại tài nguyên hiện có tại Thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của viên chức, học viên, sinh viên Học viện Cán bộ.

   Kết thúc buổi tập huấn, sinh viên được phát Thẻ Sinh viên đồng thời cũng là Thẻ Thư viện để sử dụng trong các hoạt động học tập và các tiện ích tại Học viện. Ngoài ra, Thẻ Sinh viên còn được dùng để thực hiện các quyền ưu đãi, ưu tiên, xác định nhân thân theo các quy định của Nhà nước và của các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi, ưu tiên đối với sinh viên.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú – Thư viện viên, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu hướng dẫn tra cứu và sử dụng nguồn tài liệu Thư viện

Tin: Ngọc Tú

Ảnh: Thúy Hằng, Trung Trực

.

Bản in