Dự thi: Tìm hiểu bầu cử Quốc hội khóa XII

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Dự thi “Tìm hiểu bầu cử Quốc hội khóa XII”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của đoàn viên, thanh niên; Ban thường vụ Đoàn trường quyết định tổ chức cho toàn thể đoàn viên, thanh niên toàn trường tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bầu cử Quốc hội khóa XII” do Báo Người Lao động Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.
Sau thời gian phát động đến ngày 9/5/2007 Ban chấp hành Đoàn trường đã nhận được sự tham gia đông đủ và nhiệt tình của 7 lớp học viên và chi đoàn cơ quan. Tổng số bài dự thi của Đoàn Trường Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh là 267 bài.
Dự kiến thời gian tổng kết, trao giải và phát thưởng là ngày 17/5/2007.

Bản in